بست تک پیچ قائم سایز کوچک

بست تک پیچ عمودی و قائم سایز کوچک

بست تک پیچ قائم سایز کوچک

بست تک پیچ ( قائم )

سایز کوچک

موارد استفاده : داربست ساختمانی ، گلخانه های فلزی ، غرفه های داربستی و …

توضیح : این محصول برای بستن لوله های داربستی که تحت فشار زیاد نمیباشد و سطوحی که بر روی آن انواع پوشش داده می شود مانند گلخانه ها و سازه هایی که به عنوان نمایشگاه یا تکایاو … اجرا می شود کاربرد بیشتری دارد.

مواد اولیه : این بست از 4 قسمت ناودانی ( ورق 4 میلst37 ) ، بغلی ( ورق 3 میل st37 ) ، پیچ چشمی ، مهره 2/1 ، واشر 12 ( 2.5 میل ) و پرچ تشکیل شده است.

پوشش : این محصول در 3 نوع آبکاری گرم ، آبکاری سرد و ساده بنا به در خواست مشتری ارائه میگردد.

بسته بندی: به صورت گونی 50 عددی عرضه میگردد.

وزن: 550gr

فرایند تولید: پرسکاری سرد و پرچ کاری
دفتر مرکزی 02166153175