خدمات پرسکاری

خدمات پرسکاری در کرج و تهران

خدمات پرسکاری

خدمات پرسکاری تخصصی در کرج (استان البرز)تهران

پرسکاری فورج (گرم)

پرسکاری هیدرولیک

پرسکاری ضربه ای

این مجموعه دارای پرسهای ضربه ای در تناژهای مخلتف(3 الی 160 تن) میباشد
دفتر مرکزی 02166153175