خدمات جوشکاری

خدمات جوشکاری

جوشکاری

این گروه صنعتی با توجه به نیاز تولیدات خودبا خرید و تجهیز و راه اندازی خطوط مختلف جوشکاری وآموزش و جذب نیروهای ماهرو کسب مدارک مربوطه گامی در جهت بهبود تولیدات خود برداشته و اماده ارائه خدمات به شماعزیزان میباشیم

co2 جوشکاری

جوشکاری ارگون

نقطه جوش و پرس جوش

جوشکاری هوا گاز

جوشکاری استیلن

جوشکاری برق
دفتر مرکزی 02166153175