تولید کننده قطعات لوازم خانگی

قطعات لوازم خانگی

تولید کننده قطعات لوازم خانگی

گروه صنعتی پیله ور فعالیت خود را در ضمینه تولید قطعات لوازم خانگی از سال 1358 آغاز و تا کنون با بیشتر تولید کنندگان بزرگ کشور همکاری نموده ودر حال حاضر بخش وسیعی از تولیدات این مجموعه به تامین این قطعات اختصاص داده شده است
دفتر مرکزی 02166153175