بست اتصال ورقی

بست داربست اتصال ورقی

بست اتصال ورقی

اتصال ورقی

موارد استفاده: داربستت ساخمانی ، گلخانه های فلزی ، غرفه های داربستی ، قالبهای بتن و …

توضیح: این محصول با 2 عدد پیچ T بسته میشود و با وجه به اینکه کل سطح لوله را پوشش داده ظریب اطمینان بیشتری نسبت به اتصالات دیگر دارد

وزن: 750gr

پوشش: این محصول در 3 نوع آبکاری گرم ، آبکاری سرد و ساده بنا به در خواست مشتری ارائه میگردد

بسته بندی: به صورت گونی 40عددی عرضه میگردد.
دفتر مرکزی 02166153175