آرشیو دسته بندی: قطعات فلزی

قطعات لوازم خانگی

تولید کننده قطعات لوازم خانگی

گروه صنعتی پیله ور فعالیت خود را در ضمینه تولید قطعات لوازم خانگی از سال 1358 آغاز و تا کنون با بیشتر تولید کنندگان بزرگ کشور همکاری نموده ودر حال حاضر بخش وسیعی از تولیدات این مجموعه به تامین این قطعات اختصاص داده شده است


صفحه نصب فلزی 5 لایه قوسدار

بست و اتصالات لوله 5 لایه

صفحه نصب 500 مدل A
صفحه نصب 500
صفحه نصب زیر پکیجی مدل A
صفحه نصب زیر پکیج

صفحه نصب قوس دار مدل A
صفحه نصب قوسدار مدل A

صفحه نصب 245 مدل A

صفحه نصب 245

صفحه نصب 153 مدل A

صفحه نصب 153

صفحه نصب تک مدل A

صفحه نصب تک

پایه کلکتور

پایه کلکتور

صفحه نصب تک مدل c

صفحه نصب تک مدل C

صفحه نصب 153 مدل c

صفحه نصب 153 مدل C

صفحه نصب قوس دار مدل C

صفحه نصب فلزی 5 لایه قوسدار

صفحه نصب 500 مدل c

صفحه نصبی مدل 500 C

صفحه نصب 500 مدل B

صفحه نصبی مدل 500b

صفحه نصب 245 مدل B

صفحه نصبی مدل 245 b

صفحه نصب تک مدلB

صفحه نصبی تک مدل B

4/3بست کلکتور

2/1بست کلکتور

جعبه کلکتور
دفتر مرکزی 02166153175