آرشیو دسته بندی: قالبسازی

خدمات قالبسازی در کرج

خدمات قالبسازی

خدمات قالبسازی در کرج و تهران (استان البرز)

بخش قالب سازی این مجموعه با توجه به نیاز کارخانه از سال 1390 با بهرگیری از علم وتکنولوژی روزدنیا در بخش طراحی و ساخت فعالیت خود را اغاز کرده و تا کنون موفق شده که درساخت قالب در بخشهای زیر از خدمات بیرون بی نیاز شویم

ما اماده ایم تا درمشاوره وطراحی و ساخت قالب تجربیات خود رابرای ساخت انواع قالب با شما به اشتراک بگذاریم

ساخت قالب پروگرسیو (مرحلهای) 2

ساخت قالب سنبه ماتریس (برش)1

ساخت قالب خم

ساخت قالب کشش

ساخت قالب کوبشی

ساخت قالب پلاسیک
دفتر مرکزی 02166153175