آرشیو دسته بندی: بست و اتصالات داربست

لوگوی گروه صنعتی پیله ور

کفی فلزی بست داربست

کفی فلزی

موارد استفاده : داربست ساختمانی ، گلخانه های فلزی ، غرفه های داربستی

توضیح : این محصول برای جلوگیری از فرو رفتن لوله و بالا بردن سطح تماس لوله با بست به کار برده میشود
مواد اولیه : جنس کفی ورق 4 میل ( st37 ) ، لوله 6 (2.5 میل) و پیچ 2/1 داربستی

پوشش : این محصول در 3 نوع آبکاری گرم ، آبکاری سرد و ساده بنا به در خواست مشتری ارائه میگردد.

بسته بندی: به صورت گونی 50 عددی عرضه میگردد.

وزن: 500gr

فرایند تولید: پرسکاری سرد و جوش co2


بست تخته داربست - بست امنیتی داربست

بست تخته داربست – بست تخته گیر

بست تخته گیر

موارد استفاده : داربست ساختمانی

توضیح : این محصول جهت بستن تخته به داربست استفاده میگردد و باعت محکم شدن تخته و عدم در رفتن و سقوط اپراتور و بالا بردن ظریب اطمینان نسبت به روشهای دیگر میباشد

gr وزن: 750

پوشش: این محصول در 3 نوع آبکاری گرم ، آبکاری سرد و ساده بنا به در خواست مشتری ارائه میگردد

بسته بندی: به صورت گونی 40 عددی عرضه میگردد


بست اتصال - رابط لوله فلزی به همدیگر

اتصال – رابط لوله

اتصال (رابط) لوله ای

سایز 17 cm

موارد استفاده : داربست ساختمانی ، گلخانه های فلزی ، غرفه های داربستی و …

توضیح: این محصول برای وصل کرن 2 لوله که به امتداد یکدیگر متصل هستنند کاربرد دارد.

مواد اولیه : این محصول از پیچ و و مهره 2/1 ، واشر 12 ( 2.5 میل ) و لوله 6 ( 2.5 میل یا 2 میل ) تشکیل میشود

پوشش: این محصول در 3 نوع آبکاری گرم ، آبکاری سرد و ساده بنا به در خواست مشتری ارائه میگردد

بسته بندی: به صورت گونی 50 عددی عرضه میگردد

وزن: 650gr

فرایند تولید: پرسکاری سرد ، برش آب صابونی و جوش co2


بست رابط و اتصال لوله فلزی

اتصال و رابط لوله فلزی

اتصال ( رابط ) لوله ای

سایز 20 cm

موارد استفاده : داربست ساختمانی ، گلخانه های فلزی ، غرفه های داربستی و …

توضیح : این محصول برای وصل کرن 2 لوله که به امتداد یکدیگر متصل هستنند کاربرد دارد .

مواد اولیه : این محصول از پیچ و و مهره 2/1 ، واشر 12 (2.5 میل ) و لوله 6 (2.5 میل یا 2 میل) شکیل میشود.

پوشش: این محصول در 3 نوع آبکاری گرم ، آبکاری سرد و ساده بنا به در خواست مشتری ارائه میگردد.

بسته بندی : به صورت گونی 50 عددی عرضه میگردد

وزن: 800gr

فرایند تولید: پرسکاری سرد ، برش آب صابونی و جوش co2


بست داربست اتصال ورقی

بست اتصال ورقی

اتصال ورقی

موارد استفاده: داربستت ساخمانی ، گلخانه های فلزی ، غرفه های داربستی ، قالبهای بتن و …

توضیح: این محصول با 2 عدد پیچ T بسته میشود و با وجه به اینکه کل سطح لوله را پوشش داده ظریب اطمینان بیشتری نسبت به اتصالات دیگر دارد

وزن: 750gr

پوشش: این محصول در 3 نوع آبکاری گرم ، آبکاری سرد و ساده بنا به در خواست مشتری ارائه میگردد

بسته بندی: به صورت گونی 40عددی عرضه میگردد.


بست تک پیچ عمودی و قائم سایز کوچک

بست تک پیچ قائم سایز کوچک

بست تک پیچ ( قائم )

سایز کوچک

موارد استفاده : داربست ساختمانی ، گلخانه های فلزی ، غرفه های داربستی و …

توضیح : این محصول برای بستن لوله های داربستی که تحت فشار زیاد نمیباشد و سطوحی که بر روی آن انواع پوشش داده می شود مانند گلخانه ها و سازه هایی که به عنوان نمایشگاه یا تکایاو … اجرا می شود کاربرد بیشتری دارد.

مواد اولیه : این بست از 4 قسمت ناودانی ( ورق 4 میلst37 ) ، بغلی ( ورق 3 میل st37 ) ، پیچ چشمی ، مهره 2/1 ، واشر 12 ( 2.5 میل ) و پرچ تشکیل شده است.

پوشش : این محصول در 3 نوع آبکاری گرم ، آبکاری سرد و ساده بنا به در خواست مشتری ارائه میگردد.

بسته بندی: به صورت گونی 50 عددی عرضه میگردد.

وزن: 550gr

فرایند تولید: پرسکاری سرد و پرچ کاری


بست 2 پیچ داربست ساختمانی

بست 2 پیچ داربستی ساختمانی

بست 2 پیچ

جایگزین مناسب بست 4 پیچ چدنی

موارد استفاده: داربست ساخمانی ، گلخانه های فلزی ، غرفه های داربستی و …

توضیح: این محصول از ورق st37 تولید شده و با توجه به راحتی نصب نسبت به بست 4 پیچ و بالا بودن ضریب اطمینان به خاطر جنس آن کاربرد های فراوانی در داربستهای فلزی دارد.

وزن: 1000gr

پوشش: این محصول در 3 نوع آبکاری گرم ، آبکاری سرد و ساده بنا به در خواست مشتری ارائه میگردد

بسته بندی: به صورت گونی 40عددی عرضه میگردد


بست تک پیچ قائم (عمودی)

بست تک پیچ قائم

بست تک پیچ(قائم)

سایز بزرگ

موارد استفاده : داربست ساختمانی ، گلخانه های فلزی ، غرفه های داربستی و …

توضیح : این محصول برای بستن لوله های داربستی که تحت فشار زیاد نمیباشد و سطوحی که بر روی آن انواع پوشش داده می شود مانند گلخانه ها و سازه هایی که به عنوان نمایشگاه یا تکایاو … اجرا می شود کاربرد بیشتری دارد.

مواد اولیه:این بست از 4 قسمت ناوانی (ورق 4 میلst37) ، بغلی ( ورق 4 میل st37) ، پیچ چشمی ، مهره 2/1 ،واشر 12 (2.5 میل) و پرچ شکیل شده است

پوشش: این محصول در 3 نوع آبکاری گرم ، آبکاری سرد و ساده بنا به در خواست مشتری ارائه میگردد

بسته بندی: به صورت گونی 50 عددی عرضه میگردد

وزن: 800gr

فرایند تولید: پرسکاری سرد و پرچ کاری


بست 4 پیچ داربستی

بست 4 پیچ داربست

بست 4پیچ

IRANBAST

موارد استفاده: داربست ساخمانی ، گلخانه های فلزی ، غرفه های داربستی و …

توضیح: این محصول ازچدن نشکن با بهترین متریال تولید میگردد

وزن: 1350gr

پوشش: این محصول در 3 نوع آبکاری گرم ، آبکاری سرد و ساده بنا به در خواست مشتری ارائه میگردد

بسته بندی: به صورت گونی 25عددی عرضه میگردد


بست آهن گیر اچ شکل

بست و اتصالات داربستی

بست آهن گیر فلزی H مانند
دفتر مرکزی 02166153175